ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

Задължителна застаховка Гражданска отговорност на автомобилистите
недоказана отговорност на водача;
непредставяне на документи
неприключено наказателно производство срещу водача;
прекратена застраховка поради невнесена в срок разсрочена премийна вноска;
недоказано фактическо съжителство;
недоказано бащинство и/или отглеждане от единия от съпрузите/фактическите съжители;
недоказан размер на вредите – определяне на много по-ниско обезщетение от реално присъжданото от съда;
обвързване на плащане на обезшетение със подписване на спогодба със застрахователя;
независимо съизвършителство и/или съвина на два или повече леки автомобила;
непоставяне на предпазен лек колан;
непокрит риск по застраховката.