ФАКТОР БРОКЕР

[wds id=“1″]

53f4687d57913

road-accident-new

obeshteteniq

Фактор Брокер сключване на гражданска отговорност, автокаско и имуществено застраховане. Уреждане на всякакви застрахователни спорове.

„ФАКТОР БРОКЕР” ЕООД Е ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР, КОЙТО ОСВЕН С КОНСУЛТАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ ОТ ВСЯКАКЪВ ТИП, СЕ ЗАНИМАВА АКТИВНО И С ПРЕДЯВЯВАНЕ И УРЕЖДАНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ ПРЕД ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОМПАНИИ ПО ВСЯКАКЪВ ВИД СКЛЮЧЕНИ ЗАСТРАХОВКИ.
„ФАКТОР БРОКЕР” ЕООД СЕ Е СПЕЦИАЛИЗИРАЛ В ТОЗИ ТИП ПРАВООТНОШЕНИЯ И ПО-ТОЧНО В ОБОРВАНЕТО НА НАЙ-РАЗЛИЧНИ ОТКАЗИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ПО ИЗВЪНСЪДЕБЕН И СЪДЕБЕН РЕД, КОИТО ОТКАЗИ ПОЧИВАТ НА ОПИСАНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАСТРАХОВАНИТЕ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ, НО ПРОТИВОРЕЧАТ НА ПРАКТИКАТА НА СЪДИЛИЩАТА.
„ФАКТОР БРОКЕР” ЕООД РАЗПОЛАГА СЪС СЕРИОЗЕН ЕКИП ОТ КОНСУЛТАНТИ, КОЙТО ЩЕ ВИ ДАДЕ НАЙ-АДЕКВАТНАТА КОНСУЛТАЦИЯ И РЕШЕНИЕ НА ВАШИЯ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН КАЗУС, НЕ ПО КЪСНО ОТ 24 ЧАСА ОТ ПОСТЪПВАНЕ НА ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ.
ФАКТОР БРОКЕР” ЕООД РАЗПОЛАГА И АНАЛИЗИРА ЦЯЛАТА ПРАКТИКА/РЕШЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ/ НА СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД И ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД ПО ДЕЛА ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ХАРАКТЕР И ИЗПОЛЗВА СЪЩАТА, ЗА ДА ЗАЩИТАВА ИНТЕРЕСИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ.
ПО-ДОЛУ СА ПРИМЕРНО, НО НЕ ИЗЧЕРПАТЕЛНО ОПИСАНИ НАЙ-ЧЕСТИТЕ ОТКАЗИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ КОМПАНИИ, КОИТО КЛИЕНТИТЕ АРГУМЕНТИРАНО ПОЛУЧАВАТ, НО СЪЩИТЕ НЕ ИЗДЪРЖАТ В СЪДА.

При Каско на МПС:

 Уреждане на спорове При ПТП:

 • Водачът е напуснал мястото на ПТП, без да уведоми КАТ;
 • Всички или част от констатирани щети по МПС не са в причинно следствена връзка със заявеното събитие;
 • Щетите са настъпвали в различни периоди от време и от различни събития, като застрахованият не е уведомявал надлежно застрахователя за тях (честа практика е в края на застраховката да се заявят всички леки щети настъпили през годината)
  автомобилът е шофиран от неупълномощено лице или неправоспособен водач.

 Уреждане на спорове При Кражба на автомобил:

 1. Застрахованият не представя всички заключващи устройства на МПС, тъй като в полицата е посочено, че МПС се застрахова с повече ключа отколкото в действителност има налични;
 2. Има неизяснена собственост върху автомобила, в това число се оказва, че същият е бил издирван в друга държава и/или има претенции от друг собственик и/или застраховател върху него;
 3. Сигнално-охранителната и/или заключващата техника или система, с която МПС е фабрично оборудвано или която допълнително е монтирана в него, е била неизправна или не е била включена;
 4. Свидетелството за регистрация /двете му части заедно или която и да е от двете му части/ на МПС са били оставени в него или когато някой от тези документи или някой от контактните ключове или ключовете за заключване на МПС е отнет или изгубен преди настъпването на застрахователното събитие, но застрахованият не е уведомил застрахователя за това;
 5. Непредставено наказателно постановление за спиране на наказателното производство във връзка с кражбата на МПС;
 6. Автомобилът не е бил представен за оглед при сключването или подновяването на застраховката
 7. Автомобилът не е бил маркиран от фирма маркировач;
 8. Не е бил поставен имобилайзер, съгласно изискванията на застрахователя;
 9. Твърдяна измама от страна на застрахования или умишлено причиняване и съдействие страна, в това число и увеличаване на риска от негова за настъпването на застрахователното събитие.
 10. Непокрит риск по застраховката.
 11. Относими откази и към други имуществени застраховки на сгради, съоръжения, производствени цехове, всякакъв вид специализирана техника.
 12. Недоказано настъпило застрахователно събитие;
 13. Некоректно заявени от застрахования обстоятелства за застрахованото имущество и/или за застрахователното събитие.
 14. Неизпълнение на съществени за интересите на застрахователя задължения на застрахования;
 15. Непредставяне от застрахования на изискани от застрахователя доказателства в срок;
 16. Недоказана собственост;
 17. Недоказан размер на настъпилите вреди;
 18. Твърдяна измама от страна на застрахования или умишлено причиняване и съдействие страна, в това число и увеличаване на риска от негова за настъпването на застрахователното събитие;
 19. Непокрит риск по застраховката.

Отговорност на превозвача/спедитора:

 • Недоказана отговорност;
 • Изтекла кратка погасителна давност;
 • Непредставяне от застрахования на изискани от застрахователя доказателства в срок;
 • Недоказано събитие;
 • Твърдяна измама от страна на застрахования или умишлено причиняване и съдействие страна, в това число и увеличаване на риска от негова за настъпването на застрахователното събитие.
 • Непокрит риск по застраховката.

ЕКИПЪТ НА “ФАКТОР БРОКЕР” ВИ ГАРАНТИРА НАЙ-ЕФИКАСНАТА ЗАЩИТА ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ, КАКТО И ПОЛОЖИТЕЛЕН ЗА ВАС РЕЗУЛТАТ, КАТО АКО НЕ СА НАЛИЦЕ ОСНОВАНИЯ ЗА ЗАВЕЖДАНЕ НА ПРЕТЕНЦИЯ И/ИЛИ ДЕЛО, ТОВА ЩЕ ВИ БЪДЕ ОБЯСНЕНО АРГУМЕНТИРАНО, ТОЧНО И ЯСНО, ЗА ДА БЪДАТ ИЗБЕГНАТИ НЕНУЖНИ ДЕЛА.